Omslagafbeelding van Beschryvinge der stadt Heusden, : waar in het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier stadt verhaalt worden ...

Beschryvinge der stadt Heusden, : waar in het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier stadt verhaalt worden ...

Fysiek boek, Dutch, 1743
by Jan Hartig, T'Amsteldam,, 1743
[14], 496 pagina's, [6] bl. pl. : illustraties, plattegrond, heraldisch wapen ; in-4.
914258120
Available in another form:
1e dr.: 1650
[*]⁴ 2*⁴ ( -2*4) A-3Q⁴
Bevat ook: Register der korte inhoude, van de voorstaande handvesten, keuren en privilegien, der stadt en lande van Heusden
Bevat ook: Oudheden, keuren, previlegien, sententien, placcaten, tol-lysten &c. rakende de stadt en landen van Heusden ..