Front cover image for 'Dese bekommerlijke tijden' : armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen, 1594-1795

'Dese bekommerlijke tijden' : armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen, 1594-1795

In de afgelopen decennia zijn veel boeken verschenen over armenzorg, armen en armoede. De meeste daarvan belichten één van deze onderwerpen. Vrijwel nooit worden deze drie in samenhang behandeld. In dit boek over de Stad Groningen in de periode 1594-1795 gebeurt dat wel. In deze periode raakten de particuliere instellingen van armenzorg steeds meer onder invloed van het stedelijk bestuur. Het zoeken naar een verklaring hiervoor is het hoofddoel van dit boek. Een bijzonder aspect van deze studie vormt de rol van oorlogen als verklaring voor armoede. In het Nederlandse armoedeonderzoek zijn de soldaten en hun gezinnen ten onrechte vaak buiten beeld gebleven. De positie van soldatengezinnen en de op hen gerichte armenzorg blijken belangrijke factoren in een garnizoensstad als Groningen. De aanwezige armlastige militairen en hun gezinnen stellen de armenzorg voor speciale problemen. In dit boek worden de soldatengezinnen als een bijzondere groep armen beschouwd en volgt een herwaardering van oorlogen als een factor bij het ontstaan van armoede
Print Book, Dutch, 2009
Van Gorcum, Assen, 2009