Front cover image for Cornelius Gobbincx : 1563-1578 pastoor te Standdaarbuiten, 1578-1609 pastoor te Breda

Cornelius Gobbincx : 1563-1578 pastoor te Standdaarbuiten, 1578-1609 pastoor te Breda

Placidus (Author)
Cornelis Gobbincx werd te Oud-Gastel geboren rond 1535. In zijn periode in Breda krijgt hij te maken met de religievrede: het samenleven van calvinisten en katholieken. In 1581 komen de Spanjaarden weer terug aan de macht in Breda. Gobbincx krijgt dan te maken met bisschop Lindanus van Roermond. Deze wil de ideeën van Trente invoeren in Breda. Na het "turfschip" krijgt Gobbincx weer te maken met Maurits. Na zijn overlijden in 1616 is Gobbincx begraven in de Grote kerk. Bevat ook de historische aantekeningen in zijn doopboek
Downloadable Article, Dutch, 1957
Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom"
2211-3169
1002918984