Front cover image for Landschapsatlas van de Oosterschelde : spiegel van verleden, venster op de toekomst

Landschapsatlas van de Oosterschelde : spiegel van verleden, venster op de toekomst

Kees Bos (Author), Jan Willem Bosch (Author), Arno Nolte (Contributor), Jan Zwemer (Editor), Stichting Panorama (Client)
SAMENVATTING: "De landschapsatlas van de Oosterschelde is een standaardwerk over de landschapshistorie van de Oosterschelde. Hij biedt een samenhangend overzicht van de ontwikkeling van het landschap vanaf de prehistorie tot aan onze tijd, in combinatie met een visie op de toekomst. Vijf cruciale figuren krijgen als bouwers aan het landschap van de Oosterschelde in deze atlas speciale aandacht: Andries Vierlingh, Andries Schraver, Robert de Muralt, Johan van Veen en Henk Saeijs. Alle vijf hebben ze zich met de kennis en techniek van hun tijd ingezet om zich in dienst te stellen van de gemeenschap. Ze wilden allen op een positieve manier het land in stand houden en er de kwaliteit aan geven die in hun tijd mogelijk was. De klimaatverandering, die onder andere leidt tot een zeespiegelstijging en een veranderend neerslagregime vormt een uitdaging, waarvoor de atlas een inspiratiebron wil zijn voor bestuurders, planologen en ontwerpers. Daarnaast is dit standaardwerk vooral bedoeld om voor velen de schoonheid, de weidsheid en de specifieke waarden van het landschap van de Oosterschelde vast te leggen. Het is een landschap dat zich uitstrekt van Antwerpen tot aan zee met speciale aandacht voor Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland, het West-Brabantse landschap van de waterlinie en de Brabantse Wal, de beide Bevelanden en een deel van Walcheren. Als steden krijgen Antwerpen, Middelburg en de rede van Walcheren, Veere, Zierikzee, Bergen op Zoom, Reimerswaal, Goes en Tholen in hun middeleeuwse betekenis ruim aandacht."
Print Book, Dutch, 2017
Bos & Böttcher, Koudekerke, 2017
463 pagina's : illustraties ; 33 cm
9789077525005, 9077525009
1015302152
Onder auspiciën van de Stichting Panorama
1) De Oosterschelde : een Nederlands getijdenlandschap 2) De 'oude Schelde' van het pleistoceen tot en met de Romeinse tijd 3) De na-Romeinse inbraken tot aan de twaalfde eeuw 4) Middeleeuwse inpolderingen, stormvloeden en landverlies tot eind zestiende eeuw 5) De Oosterschelde, levensader voor handel tot in de zestiende eeuw 6) Een militair intermezzo 7) Triomfen van techniek in een nieuw tijdperk 8) De opmaat naar 1953 : herstel en schaalvergroting na de ramp 9) De ecologische revolutie 10) De landschappelijke opgave van Neeltje Jans 11) Natuur en ecologie : heden en toekomst 12) Visserij en schelpdiercultuur in de Oosterschelde 13) Recreatie op, rond en in de Oosterschelde 14) De Oosterschelde als schakel in de goederenstromen 15) Recente stedenbouw en architectuur 16) Landschappen van contrast 17) De Oosterschelde als energielandschap 18) Venster op de toekomst