Front cover image for Landschapshistorische studie West-Brabantse Waterlinie : enkele bouwstenen naar een cultuurhistorisch streefbeeld

Landschapshistorische studie West-Brabantse Waterlinie : enkele bouwstenen naar een cultuurhistorisch streefbeeld

De gemeente Bergen op Zoom heeft Alterra opdracht gegeven enkele bouwstenen aan te leveren voor een te maken cultuurhistorisch streefbeeld voor de West-Brabantse waterlinie. De opdracht heeft bestaan uit drie deelopdrachten. Het eerste is om met behulp van een bodemkundig onderzoek te kunnen traceren waar eventuele aanvalslinies (loopgraven) zijn gegraven door de Franse aanvallers Rondom het Fort de Roovere. Tevens zal worden gekeken of het buitenste hoornwerk ('Ster van Eggers') van fort de Roovere is op te sporen. Hier zijn sporen van teruggevonden. Het tweede was een ecologische verkenning, waarin juridische en ecologische mogelijkheden, belemmeringen en randvoorwaarden voor het doen van ingrepen rondom Fort de Roovere worden geschetst. Er blijken waardevolle ecologische waarden in het gebied voor te komen. Het derde was een landschappelijke verkenning naar hoe het landschap er in 1747 uit gezien zou kunnen hebben. Hiervan is een globale landschapskaart geconstrueerd
eBook, Dutch, 2003
Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, 2003