Front cover image for Řimský misál na neděle a význačnější svátky

Řimský misál na neděle a význačnější svátky

Print Book, Slovak, 1968
Nezměněný otisk druhého, upraveného a doplněného vydání z r. 1960 s novým mešním řádem a s mešním kánonem
Křesťanská Akademie, Rím, 1968
527, 23 Seiten
1073327061