Front cover image for Costumes anciens et modernes

Costumes anciens et modernes

Print Book, French, 1859-1860
Typ. de Firmin Didot frères, fils & Cie, Paris, 1859-1860
2 volums il·lustracions 18 cm
1090910419
Els gravats son obra d'Hercule Catenacci
L'obra inclou 513 gravats sobre fusta, acompanyats d'un breu text descriptiu
Text en francès i en italià