Front cover image for "Hier wonen wij! Is het niet prachtig!": Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen

"Hier wonen wij! Is het niet prachtig!": Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen

De tweede bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland is een feit. Een elftal artikelen vormen een weerslag van recent onderzoek.00Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo wordt verslag gedaan van recent onderzoek naar het Valkhof te Nijmegen, dat nieuwe inzichten opleverde over de twee ringmuren rondom het complex. Ook is er aandacht voor de effecten van de Tweede Wereldoorlog op kastelen en buitenplaatsen. Het betreft hier een aanzet tot meer onderzoek als opmaat voor het jaar 2020, waarin het 75 jaar geleden is dat deze oorlog werd beëindigd. Dan zal er tevens veel aandacht worden besteed aan dit deel van het erfgoed dat niet ongeschonden uit de strijd gekomen is.0 0Naast onderzoek naar specifieke kastelen, bijvoorbeeld een?vergeten? onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Muiderslot, is er ook deze keer plaats voor interdisciplinair onderzoek, en wel in de directe omgeving van kasteel Duivenvoorde, waarbij tuinhistorie en archeologie elkaar versterken. Historie, bouwhistorie en archeologie komen samen in een bijdrage over houten kasteelstructuren in de periode 1250-1450.0Daarnaast is er aandacht voor buitenplaatsen in Kralingen, hondengraven op kastelen en voor kastelen langs gebiedsgrenzen.00Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor?lege? kasteelterreinen, waarbij er op het terrein zelf geen aanwijzingen (meer) zijn voor bebouwing, maar waar vondsten in de gracht daar wel degelijk op wijzen.00First part in the series: 'Zij waren van groote en zware steenen. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland', ISBN 9789082797305 (2017)
Print Book, Dutch, 2020
SPA Uitgevers, [Zwolle], 2020
236 pages : illustrations (chiefly color), facsimiles, maps, plans, portrait ; 28 cm
9789089320391, 9089320393
1143457481