Front cover image for Bekentenisse of Belijdenisse des gheloofs : Int ghemeyn, ende eendrachteliken van den gheloouigen, die in de Nederlanden over al verstroyt zijn, ende na de suyuerheyt des heylighen Euangeliums ons Heeren Jesu Christi begheeren te leuen. Met eenen Sendbrief, aen de Konincklicke Maiesteyt, ende een Vermanighe tot de Ouerheydt

Bekentenisse of Belijdenisse des gheloofs : Int ghemeyn, ende eendrachteliken van den gheloouigen, die in de Nederlanden over al verstroyt zijn, ende na de suyuerheyt des heylighen Euangeliums ons Heeren Jesu Christi begheeren te leuen. Met eenen Sendbrief, aen de Konincklicke Maiesteyt, ende een Vermanighe tot de Ouerheydt

Guy de Brès (Author), Gillis van der Erve (Printer)
Print Book, Dutch, 1564
[Gillis van der Erve], [Emden], 1564
Early works
31 leaves ; 15 cm (8vo)
1353591610
Dutch translation of Guy de Brès' Confession de foy (Valkema Blouw)
Imprint: Ghedruckt Anno 1564
Place of publication and printer's name from Valkame Blouw
Contains also (fol. 1r-8r): Sendbrief, aen de Konincklicke Maiesteyt, and (fol. 26v-31v): Vermanighe ende vertooch tot den Ouerheden van den Nederlanden: namelick, Vlaendere[n], Brabant, Hollant, Zeelant, Henegouwen, Artoys, Kastelynschap van Rissele, ende andere omliggende Lantschappen
Signatures: A-D⁸; D8 is blank