Front cover image for Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933

Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933

Print Book, Polish, [1966]
Wydawn. Morskie, Gdynia, [1966]