Front cover image for Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt

Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt

De watergeschiedenis van Noord- en Zuid-Holland wordt in twee delen behandeld. Deel 1 behandelt de prehistorie en Romeinse tijd, waterkering en transport. In deel 2 wordt de visserij, drink-en afvalwater, defensie en waterrecreatie onder de loep genomen
Print Book, Dutch, 2007
Verloren, Hilversum, 2007
Geschiedenis (vorm)
2 dl. (606 p.) : ill. ; 25 cm
9789065509734, 9065509739
191901573
Uitg. onder auspiciën van de Stichting Geschiedschrijving Holland