Front cover image for Sonder favele, sonder lieghen : onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre

Sonder favele, sonder lieghen : onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre

Print Book, Dutch, 1989
Wolters-Noordhoff : Forsten, Groningen, 1989