Front cover image for Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w wolnym mieście Gdańsku, 1920-1939

Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w wolnym mieście Gdańsku, 1920-1939

Print Book, Polish, 1972, ©1971
Państwowe Wydawn. Nauk., Warszawa, 1972, ©1971