Front cover image for Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej : 1919-1940

Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej : 1919-1940

Print Book, Polish, 2001
Wydawn. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001