Front cover image for 'Sedes regni principales' : Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim

'Sedes regni principales' : Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim

Print Book, Polish, 1997
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 1997