Front cover image for Ženy, milujte své muže!

Ženy, milujte své muže!

Print Book, Czech, 2008
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2008