Front cover image for "Sedes regni principales" : Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim

"Sedes regni principales" : Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim

Print Book, Polish, 1994
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 1994