Front cover image for Ezdráš, Nehemjáš, Ester

Ezdráš, Nehemjáš, Ester

Print Book, Czech, [1994]
Luxpress, Praha, [1994]
Příručky
79 s. : mp. ; 24 cm.
9788071300366, 8071300365
36603355
Pozn
Věcný, jmenný a názvový rejstřík
Biblický text je převzat z čes. překladu Starého zákona pořízeného Mezinárodní biblickou společností v České republice
Vyd. ve spolupráci s International Bible Society (Mezinárodní biblickou společností)