Front cover image for Ve službě slova : Řeči nedělní a sváteční. Cyklus B

Ve službě slova : Řeči nedělní a sváteční. Cyklus B

Print Book, Czech, 1992
1. vyd
Matice cyrilometodějská, Olomouc, 1992
Úvahy
197 s. ; 21 cm
39593583
Obálka Petr Baran
Vydavatel: Tovaryšstvo Ježíšovo