Front cover image for S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, součásná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti

S Romy žít budeme, jde o to jak : dějiny, součásná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti

Print Book, Czech, 1998
Portál, Praha, 1998