Front cover image for Odvěké tabu a dnešní člověk

Odvěké tabu a dnešní člověk

Studie shrnuté do sborníku se pohybují na styčném území psychologické problematiky sexu, etiky a srovnávací vědy o náboženství. Čeští autoři ukazují formy pohlavního života u různých kultur v historii i v současnosti, druhysexuálního vypětí i jejich asketických protikladů. Upínají svůj zájem k australským kmenům, do okruhu hinduismu, buddhismu, tantrismu, antiky, židovství, starého i moderního křesťanství a islámu i k soudobé společnosti, zejménav USA
Print Book, Czech, 1972
Avicenum, Praha, 1972
341, [2] s. : [15] s. fot. příl. ; 8°.
42185819
Vysvětl
Obálka: Zdeněk Ziegler
1000 výt
Přehl. doporučené lit