Front cover image for Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol : richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol : richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

In deze richtlijn worden stoornissen in het gebruik van alcohol gezien als een hersenziekte. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een integrale behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol (misbruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid), en de complicaties daarvan
Print Book, Dutch, 2009
Trimbos-instituut, Utrecht, 2009
251 p. : tab. ; 24 cm.
9789052536415, 9052536414
429460651
Onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ ... [et al.]. - In samenw. met participerende beroepsverenigingen. - Ondersteuning en begeleiding: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Trimbos-instituut. - Op omslag: Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling GGZ