Front cover image for " Sedes regni principales" : Wawel i inne rezydencje Piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim

" Sedes regni principales" : Wawel i inne rezydencje Piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim

Zbigniew Pianowski (Author)
Print Book, Polish, 1994
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 1994