Front cover image for Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí

Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí

Print Book, Czech, 1999
Refugium Velehrad-Roma ; Česká provincie SJ : Centrum Aletti Velehrad-Roma, Velehrad, Olomouc, 1999