Front cover image for Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922-1939) : księga pamiatkowa w pięćdziesięciolecie założenia Gimnazjum

Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922-1939) : księga pamiatkowa w pięćdziesięciolecie założenia Gimnazjum

Print Book, Polish, 1976-
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1976-
History
volumes : illustrations, portraits ; 24 cm.
4591240