Front cover image for Fredric Hasselquists M.D., Societ. Reg. Scient Upsal. & Stockholm Soc., Iter Palæstinum, eller, Resa til Heliga Landet : förrättad ifrån är 1749 til 1752 : med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på Hennes Kongl. Maj.ts befallning

Fredric Hasselquists M.D., Societ. Reg. Scient Upsal. & Stockholm Soc., Iter Palæstinum, eller, Resa til Heliga Landet : förrättad ifrån är 1749 til 1752 : med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på Hennes Kongl. Maj.ts befallning

Print Book, Swedish, 1757
Trykt på Lars Salvii kåftnad, Stockholm, 1757
Early works
[16], 619 [i.e. 599], [1] p. ; 21 cm. (8vo)
48575842
Pages 210-229 omitted in numbering
Signatures:)(⁸ A-2O⁸ 2P⁴
Head- and tail-pieces. Initials
In Swedish, with some Latin