Front cover image for Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku. Zarys historyczny. [With illustrations, including a map.]

Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku. Zarys historyczny. [With illustrations, including a map.]

Print Book, English, 1964
Wrocław, Pp. 137. Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 1964
504837471