Front cover image for Westerplatte 1926-1939 : dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku

Westerplatte 1926-1939 : dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku

Print Book, Polish, 2002
Wydawn. Adam Marszałek, Toruń, 2002