Front cover image for Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona

Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona

Print Book, Czech, 2001
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2001