Front cover image for Co vyznáváme? : rozhovor nad křesťanským krédem mezi E. Drewermannem a E. Biserem

Co vyznáváme? : rozhovor nad křesťanským krédem mezi E. Drewermannem a E. Biserem

Print Book, Czech, 2003
Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003