Front cover image for Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala = Acta Societatis Litterarum Humaniorum Regiae Upsaliensis

Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala = Acta Societatis Litterarum Humaniorum Regiae Upsaliensis

Journal, Magazine, Swedish, 1890
Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1890
volumes : illustrations ; 24 cm
0280-0918
5863112
Has also other slight variations in title
Swedish and German