Front cover image for Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, Kwestie etniczne i polonijne : prace dedykowane profesorowi Andrzejowi Chodubskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin

Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, Kwestie etniczne i polonijne : prace dedykowane profesorowi Andrzejowi Chodubskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin

Print Book, Polish, 2002
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2002