Front cover image for Tamrā līang lūk : hūaʻok phō̜ mǣ, khrō̜pkhrūa mī suk, pratchayā sō̜n lūk

Tamrā līang lūk : hūaʻok phō̜ mǣ, khrō̜pkhrūa mī suk, pratchayā sō̜n lūk

Print Book, Thai, [2008?]
Thammasaphā : Sathāban Banlư̄tham, Krung Thēp, [2008?]
293 pages ; 21 cm
9786110300216, 6110300217
631014731