Front cover image for Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ...

Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ...

Print Book, Dutch, 1658-1797
By de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Iacobsz van Wouw ..., In 's Graven-hage, 1658-1797
Bronnen (vorm)
9 delen + register : illustraties ; in-2
63447681
Dl. 3: tot 1682 door Simon van Leeuwen - 's-Graven-Hage, J. Scheltus 1683
Dl. 4: tot 1700 door Jacobus Scheltus - 's Gravenhage, P. Scheltus 1705
Dl. 5: tot 1720 door Paulus Scheltus - 's Gravenhage, I. en J. Scheltus 1725
Dl. 6: tot 1740 door Isaac Scheltus - 's Gravenhage, I. en J. Scheltus 1746
Dl. 7: tot 1750 door Isaac Scheltus - 's Gravenhaage, I. Scheltus 1770
Dl. 8: tot 1760 door Didericus Lulius en Joannes van der Linden - Te Amsterdam : By Joannes Allart
Dl. 9: tot 1794 door Joannes van der Linden - Te Amsterdam : By Joannes Allart
Register o.d.t.: Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot Placaat-boek / Door Joannes van der Linden - Amsterdam, J. Allart 1797
Titel varieert per deel
I. 1658. II. 1664. III. 1683. IV. 1705. V. 1725. VI. 1746. VII. 1770. VIII. 1795. IX. 1796. [X.] Repertorium/Register. 1797