Front cover image for 600 jaar Sint Agatha

600 jaar Sint Agatha

Print Book, Dutch, 1971
Kruisherenklooster Sint Agatha, Cuijk, 1971
24 cm. : ill. ; 24 cm.
63452654
Uitgegeven bij gelegenheid van het zeshonderdjarig bestaan van het kruisherenklooster Sint Agatha te Cuijk in 1971