Front cover image for Bepalingen, regelende het in werking treden van het bij de wet van 3 Maart 1881 (Stbl. no. 35) vastgestelde wetboek van strafrecht en den overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tusschen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek : wet van 15 April 1886 (Stbl. no. 64), gewijzigd bij de wet van 19 April 1886 (Stlb. no. 92)

Bepalingen, regelende het in werking treden van het bij de wet van 3 Maart 1881 (Stbl. no. 35) vastgestelde wetboek van strafrecht en den overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tusschen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek : wet van 15 April 1886 (Stbl. no. 64), gewijzigd bij de wet van 19 April 1886 (Stlb. no. 92)

Print Book, Dutch, 1886