Front cover image for De Nederlandsche strafbepalingen tegen bedelarij en landlooperij : een historisch, statistisch en kritisch onderzoek

De Nederlandsche strafbepalingen tegen bedelarij en landlooperij : een historisch, statistisch en kritisch onderzoek

Thesis, Dissertation, Dutch, 1895
s.n.], [S.l., 1895
Geschiedenis (vorm)
[12], 176 p. : tab. ; 22 cm.
64329627