Front cover image for Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters, die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen op onzen grond kunnen geplant en gekweekt worden : benevens de beschrijving van derzelver kenmerken, voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht om aan de liefhebbers van zoodanige bosschen of tuinen, de kennis van dezelve zoo aangenaam als nuttig te maken

Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters, die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen op onzen grond kunnen geplant en gekweekt worden : benevens de beschrijving van derzelver kenmerken, voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht om aan de liefhebbers van zoodanige bosschen of tuinen, de kennis van dezelve zoo aangenaam als nuttig te maken

Print Book, Dutch, 1802-[1808]
Bij Johannes Allart, Te Amsterdam, 1802-[1808]