Front cover image for Bloem-tuyntje, bestaende in twee delen: Het eerste in innerlyke bedenkingen en gelykenissen. Het tweede in eenige sang- en lees-rymen.

Bloem-tuyntje, bestaende in twee delen: Het eerste in innerlyke bedenkingen en gelykenissen. Het tweede in eenige sang- en lees-rymen.

Print Book, Dutch, 1671
Den tweeden druk, verandert en vermeerdert View all formats and editions
door Jan Rieuwertsz, t'Amsterdam (in Dirk van Asselt-steeg, in 't Martelaars-boeck), 1671
[16], 301, [3] p. : ill. ; in-8.
65002226
Collatieformule: * 8 A-T 8
Titel op titelpl.: Bloem-tuyntje
Short Title Catalogue, Netherlands zie de oorspronkelijke beschrijving bij de STCN voor mogelijk overige vindplaatsen