Front cover image for Journael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek : daer in hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie ... alles uyt de daghteeckeningen, in de voorgedachte plaetsen gedaen .

Journael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek : daer in hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie ... alles uyt de daghteeckeningen, in de voorgedachte plaetsen gedaen .

Print Book, Dutch, 1674
by Jan Claesz ten Hoorn ..., t'Amsterdam,, 1674
232, 96 p. : ill., gegrav. titelbl. ; in-8.
65090721
* 4 A-O 8 P 4 2A-2F 8
Auteur is: Abraham de Wicquefort
Met gegraveerd titelbl.: Journael ofte Dagh verhael, van dat tot, Uytrecht en Woerden bij de franschen is voorgevallen
Bevat ook: Dagh-register, van het geen, dat te Woerden, sedert de koomst der Franschen ... voorgevallen is (96 p.)