Front cover image for Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace

Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace

Print Book, Czech, 2005
Oikoymenh, Prah, 2005