Front cover image for Catalogus der boeken, uitmakende de boekerij van den Geneeskundigen Raad der provincie Noord-Holland, in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam

Catalogus der boeken, uitmakende de boekerij van den Geneeskundigen Raad der provincie Noord-Holland, in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam

Print Book, Dutch, 1880
Stads-Drukkerij, Amsterdam, 1880
IV, 25 p. ; 23 cm.
65292127
Systematisch geordend