Front cover image for Catalogus der boeken enz., die zich bevinden in het archief van het Bureau voor Statistiek aan de Provinciale Griffie van Groningen en van de [voormalige] Commissie voor de Statistieke Beschrijving der provincie Groningen

Catalogus der boeken enz., die zich bevinden in het archief van het Bureau voor Statistiek aan de Provinciale Griffie van Groningen en van de [voormalige] Commissie voor de Statistieke Beschrijving der provincie Groningen

A.W. Hoeth
Print Book, Dutch, 1878
[s.n.], Groningen, 1878
.. p. ; in-8.
65292144
Door inlegbladen bijgew. tot 1 Jan. 1887, door A.W. Hoeth