Front cover image for Ampliatie ende naerder verclaringhe vanden placate vanden XXen Aprilis 1592 voorleden, jeghens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moet-willicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien ende goederen beschadighen

Ampliatie ende naerder verclaringhe vanden placate vanden XXen Aprilis 1592 voorleden, jeghens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moet-willicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien ende goederen beschadighen

Print Book, Dutch, 1651
Op nieus gedruckt conform de resolutie vanden XVIIIen. Augusti 1640 View all formats and editions
ghedruckt by Amelis van Paddenburgh, Tot Utrecht, 1651