Front cover image for Namen van alle de heeren schouten, burgermeesteren, schepenen, raden ende vroedschappen ... zederd de jaren 1578 ... tot den jare 1687 : zijnde ten meerendele een vervolg op de Historie van Enchuysen

Namen van alle de heeren schouten, burgermeesteren, schepenen, raden ende vroedschappen ... zederd de jaren 1578 ... tot den jare 1687 : zijnde ten meerendele een vervolg op de Historie van Enchuysen

Print Book, Dutch, 1687
gedrukt by Meynerd Mul, t' Enchuysen, 1687
II, 124 p. ; 21 cm (4-o)
65406260