Front cover image for Antwoort van Sibrandus Lubbertus op de Godts-dienstigheyt van Hugo de Groot

Antwoort van Sibrandus Lubbertus op de Godts-dienstigheyt van Hugo de Groot

Print Book, Dutch, 1614
by Rombertus Dopema, [Franicker, 1614
XVI, 158 p. ; in-4.
65489817
Overgheset uyt het Latijns exemplaer