Front cover image for Anatomie, oft levende beelden vande deelen des menschelicken lichaems : met de verclaringhe van dien, inde Neder-duytsche spraecke

Anatomie, oft levende beelden vande deelen des menschelicken lichaems : met de verclaringhe van dien, inde Neder-duytsche spraecke

Print Book, Dutch, 1568
By Christoffel Plantijn, T'Antwerpen, 1568
[4], 196 [i.e. 198]. [2] pagina's; 42 gravures (46 bladen) : illustraties ; in-4
65616901
Bevat ook: Het epitome, oft cort verhael vande boecken van Andries Vesalius Bruesselaer, vande fabrijcke van d'menschelick lichaem
Auteur: Juan Valverda de Hamusco; bewerkt door Andries Vesalius; vertaald door Martin Evrard
De 42 platen, gecopieerd naar Juan Valverda de Hamusco, zijn gegraveerd door Pieter en Frans Huys
Tekst in-4, de 42 gegraveerde platen in-2
Vert. van de Latijnse ed. van 1566
*⁴ A⁸ B-M⁴ N⁶ O-Y⁴ Z⁶