Front cover image for De zee-atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voo alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden

De zee-atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voo alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden

Print Book, Dutch, [1676]
t' Amsterdam, gedruckt by Albert Magnus, ordinaris drucker van 't ed. mog. college ter admiraliteyt, Gesneeden, gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam, [1676]
1 dl. : gegraveerd met 40 krt. ; 60 x 39 cm.
66002761
Koeman (Atlantes Neerl.) 4, p. 200: Goos 14A
Het impressum is geplakt over het originele impressum: By de weduwe van Pieter Goos, .
Sijmons (Atlases ULA) 124