Front cover image for Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten, naer Oost ofte Portugaels Indien

Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten, naer Oost ofte Portugaels Indien

Print Book, Dutch, 1595-1596
by Cornelis Claesz., Amstelredam, 1595-1596
[VI], 160 p. : gegrav. titelprent, krt. en grav., portr. van J.H. van Linschoten. ; 32 cm.
66065004
Bijgebonden voor: [1] Reys-gheschrift van de navigatien ... der Portugaloysen ...
1595
[2]: Een seker extract ende sommier van alle de renten, domeynen, tollen, chynsen, ... enz
1596. [3] Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea ...
1596
P.A. Tiele: Mémoire bibliogr. sur les journaux des navigateurs néerlandais, p. 83-84. - P.A. Tiele: Nederlandsche bibliogr. van land- en volkenkunde, nr. 676