Front cover image for Vragen over de koopvaardij : de 'Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot' uit 1874 en de achteruitgang van de handelsvloot

Vragen over de koopvaardij : de 'Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot' uit 1874 en de achteruitgang van de handelsvloot

Print Book, Dutch, 2004
Universiteit Leiden], [Leiden, 2004
Redes (vorm)
20 p. ; 21 cm.
66602161
Inaugurele rede Universiteit Leiden